SÜREÇ ANALİZİ

SÜREÇ ANALİZİ

        Süreçlerin eksiksiz ve hatasız olmaları gerekmektedir. Süreçlerin faydalı çıktılar vermeleri için analiz edilmeleri gerekmektedir. Süreçler üzerinde yapılan analizler sadece hataları bulmak değil, Sürecin çıktısına erişirken etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek içinde uygulanır.

Süreç Analizi, süreç tanımlamalarını gözden geçirir, hatalı noktaları belirler. Ortaya çıkan sonuçları gözden geçirerek düzeltme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanır.

Süreç Analizi, iyileştirme (BPI) çalışmalarının en önemli adımıdır. Süreç analizinin temel amacı süreçlerin işleyiş yapılarının incelenmesi, sorunları ve sorunların kök nedenlerinin belirlenmesi ve müşteri beklentileri doğrultusunda yapılan düzenlemelerdir.

Süreç Analizi Uygulamalarında belli başlı üç adım vardır;

  • Süreç Haritalama
  • Süreç Analizinin Uygulanması
  • Süreç Analizinin Değerlendirilmesi

SÜREÇ HARİTALAMA

Organizasyon içerisinde ki süreçlerin akışlarının oluşturulmasıdır. Süreçteki her adımın dokümantasyonu ve birbiri ile bağlantısı ortaya çıkarılır.Süreçler genellikle firmalarda fonksiyonel departmanlar ile sınırlandırılmıştır.

Süreç haritalama ile çıkarılan bir sürecin bütün aşamaları çalışanlarının önüne konulur ve çalışanlar sürecin işleyiş sistemini ve mantığını anlarlar.

SÜREÇ ANALİZİ

Süreç haritalama tamamlandıktan sonra süreç analizi adımına geçilir. Süreç analizi ise çıkartılmış olan süreç haritası üzerindeki her kutuyu tek tek ele alarak ayrıntıları ortaya çıkartır. Her faaliyetin neden, nasıl yapıldığını, hangi sıklıkla yapıldığını ve faaliyetin nasıl ölçülebileceği gibi sorulara cevap arar.

Bu sorulara verilecek cevaplar süreç analizi işlemi boyunca dokümante edilir. Ortaya çıkan süreç haritaları ve süreç analizi dokümanları organizasyonda ki stratejik konumdaki kişiler ile tartışılır.

Organizasyon için Süreç Analizi yapıldıktan sonra stratejik planla doğrultusun aşamalara devam edilir.